Available courses

Kurz základních počítačových dovedností je určen všem lidem, kteří pracují s výpočetní technikou. Jsou zde probírány a probrány základní principy činnosti vypočetní techniky, ukázány historické souvislosti a představeny aplikace určené pro běžnou práci. Důraz je kladen na práci se soubory, psaní textů v textových editorech a používání tabulkových procesorů.

V tomto kurzu se seznámíme s významem šablon při vytváření nových dokumentů v textových editorech, prezentacích a dokumentech tabulkového procesoru. Budeme se dívat na šablony jako vzory písemností určených pro maximální zjednodušení tvroby nových dokumentů.

Seznámíme se s tím co to je typografie a možnostmi, jaké máme dnes díky aplikacím pro práci s textem. Základními prohřešky proti pravidlům, které důrazně ctili a ochraňovali mistři černého řemesla.

Aplikace základů při práci s tabulkovým procesorem do tvorby jednoduchých evidencí s důrazem na společnou práci skupiny zaměstnanců. Analýza těchto evidencí pomocí kontingenční tabulky, jejich třídění, filtrování a příprava pro tisk.

V tomto kurzu se seznámíme s významem šablon při vytváření nových dokumentů v textových editorech, prezentacích a dokumentech tabulkového procesoru. Budeme se dívat na šablony jako vzory písemností určených pro maximální zjednodušení tvorby nových dokumentů. Naťukneme také vytváření a používání šablon pro webové stránky.

Základní kurz vývoje aplikací v jazyku C. Dotkneme se historických souvislostí, které vedly ke vzniku jazyka C a z něj odvozených dalších jazyků. Budeme se soustředit na implementaci základních algoritmů v prostředí terminálů, tedy standardní vstup/výstup.

The C Programming Language

Vývoj webových aplikací pomocí jazyka PHP je velmi jednoduchý a občas mnoha vývojáři zneužíván k tomu, aby vytvářený kód se rozrůstal do směrů, které nejsou pro jeho správu a udržitelnost žádoucí. My se budeme dívat na vývoj v PHP z přísného úhlu a budeme se snažit o čistý kód. Co to znamená ve svých důsledcích uvidíte právě v tomto kurzu. Seznámíme se s tím jak psát jednotkové testy, připojovat k databázi a implementovat základní funkcionalitu, která je kostrou každé menší webové aplikace.

Logo jazyka PHP..

Seznámení s tím jak funguje Node.js, tedy JavaScript Engine vytvořený od firmy Google. Ukážeme si instalaci a správu balíčků pro Node a základní strukturu a význam souboru package.json.

Vývoj servletů v programovacím jazyce Java..